Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon
Administrasjonen


Rektor: Svein Ruud
svein.ruud@musikkfolkehogskolen.no

Administrasjonssjef: Willy Flermoen
willy.flemroen@musikkfolkehogskolen.no

Kontorleder: Geir Holten
geir.holten@musikkfolkehogskolen.no

Regnskapsleder: Kristen Taraldsrud
kristen.taraldsrud@musikkfolkehogskolen.no
Undervisning


Inspektør: Øyvind Ekse
oyvind.ekse@musikkfolkehogskolen.no

Fagutvikler: Borgar Storebråten
borgar.storebraten@musikkfolkehogskolen.no

Internatleder: Agnete Amlie
agnete.amlie@musikkfolkehogskolen.no

Kjøkken og Catering


Bestillinger:
mat@musikkfolkehogskolen.no

Kjøkkenleder: Atle Skramstad(konstituert)
atle.skramstad@musikkfolkehogskolen.no

Drift


Vaktmester: Henrik Solhaug
henrik.solhaug@musikkfolkehogskolen.no
Musikk Bo Fritid


Kontakt linjelærer Guro Mo
guro.mo@musikkfolkehogskolen.no


Leie av lokaler


Telefon:
611 31 500
eller per mail
post@musikkfolkehogskolen.no