Kostnader

Her er kostnadene for skoleåret 2019/20.

Skolepenger for 2019/2020

Hva?

Pris:

Kost og losji
83 600,-
Felleskostnader
8 000,-
Personlig
hovedinstrumentundervisning
14 700,-
Turer
(to turer og to turnéer i Norge)
9900 ,-
Studietur i utlandet
(rimeligste alternativ)
8700,-
Innmeldingspenger
2900,-
SUM
127 800,-

Eventuelle tillegg

 
Studietur utlandet
(dyreste alternativ)
ca. 10 000,-
(rimeligste tur er inkludert i skolepengene)
Nødvendige vaksiner
Pris varierer
Valgfag
(omkostninger på noen av fagene)
Pris varierer
Enkeltromstillegg
10 000,-
• Det er viktig å være klar over at første innbetaling til Musikkfolkehøgskolen Viken (kr 13 000,- med frist 15. august) er før første utbetaling fra Lånekassen, men at siste utbetaling fra Lånekassen skjer etter skoleårets slutt.
Egne satser for linja Musikk Bo Fritid
• Kommer kr 205.000,- til ekstra ressurser og enerom i tillegg. Eleven med foresatte er ansvarlig for å søke NAV om midler til dekning av dette. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Egne satser for Team Skjærgårds
• For linja Team Skjærgårds er det lavere satser da de har over 60 konserter og er mye på turne. Denne linja har 5-7 elever og egne opptakskrav.


Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån fra
Lånekassen