Kostnader

Her er kostnadene for skoleåret 2018/19.

Skolepenger for 2018/2019

Hva?

Pris:

Kost og losji
81 200,-
Felleskostnader
7 600,-
Personlig
hovedinstrumentundervisning
14 600,-
Turer
(to turer og to turnéer i Norge)
9 500,-
Studietur i utlandet
(rimeligste alternativ)
8 500,-
SUM
121 400,-

Eventuelle tillegg

 
Studietur utlandet
(dyreste alternativ)
ca. 10 000,-
(rimeligste tur er inkludert i skolepengene)
Nødvendige vaksiner
Pris varierer
Valgfag
(omkostninger på noen av fagene)
Pris varierer
Enkeltromstillegg
9 000,-
Innmeldingspenger
(når du takker ja til plassen)
2 900,-
(refunderes ikke)
• Egne satser for linja Musikk Bo Fritid (trykk på teksten)
• Egne satser for Team Skjærgårds (trykk på teksten)
• Husk at elevene også trenger lommepenger i forbindelse med turer og turnéer.
• I utgangspunktet tildeles alle våre elever dobbeltrom (bortsett fra elevene ved linja Musikk Bo Fritid). Søkere som likevel ønsker å bo alene, kan bli innkalt til intervju. Vi vil da også be om legeerklæring.
Det er viktig å være klar over at første innbetaling til Musikkfolkehøgskolen Viken (kr 13 000,- med frist 15. august) er før første utbetaling fra Lånekassen, men at siste utbetaling fra Lånekassen skjer etter skoleårets slutt.


Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån fra
Lånekassen