Ledertrening

På Ledertreningslinja utvikler du deg gjennom teamarbeid ved å vise initiativ og ta ansvar!


Et år på ledertreningslinja handler mye om teamarbeid. Gjennom relevant undervisning og rikelig med praksis vil du få utforsket ditt eget potensiale, både individuelt og som del av et team. Du vil delta i planlegging, og gjennomføring, av undervisningstimer, skoleturer, og turnéer. Både for enkeltelever, linjer og hele skolen.

Gjennom samarbeid med lærere, og personalet for øvrig, vil du lære mer om hvordan bedriften fungerer og få masse verdifull arbeidserfaring. I løpet av året vil dere, med god oppfølging fra lærerne, også få ansvaret for å planlegge, gjennomføre og avslutte en del ulike prosesser på egenhånd. Opptaket til linjen vil starte i februar, og vil innebære ett, eller flere, intervjuer.

Mer info kommer!

Lærere

Øydis Ruud

Linjelærer Ledertrening


Øydis har relativt lang fartstid i folkehøgskolen, sin unge alder tatt i betraktning.

Hun har jobba på Viken siden 2009.

Hva sier tidligere elever om Ledertrening?

Inger Kristine Lyngvær

Tidligere Ledertrening-elev


«Ett år på ledertrening er et år med mange utfordringer og gleder. Her får du øve deg på å ta ansvar. Du får muligheten til å være elev på viken samtidig som du får litt innblikk i hvordan det er å jobbe der. På ledertrening så lærer du masse om andre mennesker, og deg selv. Kanskje dukker det opp noen sider som du ikke visste at du hadde. På ledertrening er du en hjelpende hånd, noen å snakke med. En av dine oppgaver vil være å se, bekrefte, og løfte eleven.»

David Alexander Håpnes Leithe

Tidligere Ledertrening-elev


«Året på ledertrening ga meg utrolig mye. Jeg fikk drive med musikk, multimedia og henge med masse fine mennesker hver eneste dag 24/7. Det mest verdifulle jeg tok med meg fra dette året var erfaringen å være et forbilde for mange.»