Music Business Management

Norges første folkehøgskole med egen linje for musikkbransjen! På Music Business Management linja utvikler du deg selv og andre i et kreativt fellesskap.


Et år på vår nye Music Business Management linje vil gi deg innblikk i de ulike delene av norsk musikkbransje. Gjennom workshops med mennesker som har sin faste arbeidsplass i ulike deler av musikkbransjen vil du få en unik mulighet til å skaffe deg erfaringer det vanligvis tar lang tid å innhente. Musikkbransjen rommer mange ulike fagfelt og du vil få muligheten til å fordype deg i det feltet som interesserer deg mest. Gjennom undervisning med inspirerende og dyktige lærere, og gjennom praksis, vil du lære om hvordan man driver et label, jobber med artistutvikling (Management), finner nye talent (A&R), promotere musikken inn mot mediebransjen (Promo), jobber med sosiale medier (SoMe) og om å være konsertarrangør og booking-agent (booking).

Viken er en skapende skole hvor egenprodusert materiale blir prioritert, og hvor vi har fokus på formidling og særpreg. For alle elevene på Viken, og for deg på Musikk Business Management-linja, legges det opp til ett tett samarbeid med de andre linjene på skolen. Det kan være alt fra å arrangere, og spille inn egne låter, til å gjennomføre store produksjoner både på scenen og i studio.

Ett av mange høydepunkter i skoleåret er vår-turnéen hvor man, sammen med medelever fra ulike linjer, planlegger og gjennomfører en turné til ett selv-valgt sted. Alt fra booking og logistikk til låtvalg og sceneutforming planlegges og gjennomføres av elevene. Dette gjør at du som elev får en svært realistisk opplevelse av hva det vil si å jobbe med profesjonelle, turnerende artister.


På Music Business Management er det ingen instrument- eller sjangerbegrensning. Linjetiden utgjør 9 timer i uka. Resten av timeplanen din settes sammen av hovedinstrument, valgfag og fellesfag. Plukk, miks og fyll planen med opptil 30 timer musikk i uka!

Lærere

Sveinung Hatløy Sætre

Linjelærer på Music Business Management


Sveinung Hatløy Sætre er linjelærer på Music Business Management.

Sveinung har sin utdanning fra Høgskolen i Innlandet avd. Rena. Her har han en bachelor i musikkproduksjon med et utlandsopphold i Nashville. Han er også daglig leder i Hazelnut AS, som driver med labeltjenester, promo, visuell utforming og lydproduksjon. Sveinung er også en aktiv bratsjist og fiolinist og jobber noe freelance.

Borgar Storebråten

Linjelærer på Music Business Management


Borgar er gitarist og underviser på Music Business Management

Borgar er en aktiv musiker/artist som for tiden holder på med sin andre plate. Borgar er utdannet musikkpedagog og er ferdig med en master. Musikalsk samspill og samspillet mellom mennesker er det Borgar brenner mest for, og er det han har jobbet mest med de siste årene.