Musikk Teater

På Musikk Teater utvikler du deg som sanger, skuespiller og menneske gjennom interaksjon og samspill.


Et år på Musikk Teater gir deg mulighet til å utforske ditt potensiale som skuespiller og sanger. Med undervisning i temaer som improvisasjon, stemmebruk og kroppsbeherskelse, ønsker vi å utvikle de ressursene som allerede finnes hos deg og dine med-elever. Gjennom gruppearbeid og individuelle oppgaver lærer du å jobbe deg inn i en tekst og gjøre den til din egen. Formidling, tilstedeværelse og rolletolkning er en viktig del av året.

Viken er en skapende skole hvor egenprodusert materiale blir prioritert, og hvor vi har fokus på formidling og særpreg. For alle elevene på Viken, og for deg på Musikk Teater-linja, legges det opp til ett tett samarbeid med de andre linjene på skolen. Det kan være alt fra å arrangere, og spille inn, egne låter til å gjennomføre store produksjoner både på scenen og i studio.

Ett av mange høydepunkter i skoleåret er vår-turnéen hvor man, sammen med medelever fra ulike linjer, planlegger og gjennomfører en turné til ett selv-valgt sted. Alt fra booking og logistikk til låtvalg og sceneutforming planlegges og gjennomføres av elevene. Dette gjør at du som elev får en svært realistisk opplevelse av hva det vil si å jobbe som turnerende artist.


På Musikk Teater er det ingen instrument- eller sjangerbegrensning. Linjetiden utgjør 9 timer i uka. Resten av timeplanen din settes sammen av hovedinstrument, valgfag og fellesfag. Plukk, miks og fyll planen med opptil 30 timer musikk i uka!

Lærere

Gro Ann Uthaug

Linjelærer på Musikk Teater


Gro Ann Uthaug er linjelærer for Musikk Teater, men har også flere oppgaver ved skolen, slik at andre linjer og elever får dra nytte av hennes kompetanse.

Gro Ann har drevet friteatret Tema Teater i 25 år. Hun er skuespiller, regissør og produksjonsleder. Utdannelsen er fra Mountwiew Academy of Theatre Arts i London, og har tidligere vært ansatt ved Riksteatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater, i tillegg til flere gjestespill rundt om, samt filmroller m.m. Du skal ikke se bort i fra at det blir en teaterforestilling på skolen med Gro Ann Uthaug.