Undervisning

På Musikkfolkehøgskolen Viken får du mulighet til å sette sammen din egen hverdag ved å kombinere Valgfag, Linjer, Hovedinstrument og fellesfag. Folkehøgskoleåret varer i ni måneder fra midten av august til midten av mai.


Fellesfag

Fellesfagene er fag som vi mener er så viktige at alle må ha de. Dette er alt fra seminarer med aktuelle musikere til skolekor og vasketimer. Som elev på Viken blir du del av et lite samfunn, og for mange er året på folkehøgskole første gang man bor for seg selv. Dette er noe vi bruker tid på gjennom hele året blant annet med allmøter og internatsamlinger.

Linjer og hovedinstrument

Informasjon om linjene er nærmere beskrevet under linjesidene. I tillegg får du som elev på Viken hovedinstrumenttimer med en dyktig utøvende musiker.

Valgfag

I tillegg til timer på linjen har du muligheten til å velge mellom mange spennende valgfag. Her kan du fylle opp uken din med mange musikkrelaterte fag som for eksempel besifring, musikkteori og livelyd. Eller andre valgfag som jegerprøvekurs, hverdagspsykologi og friluftsliv.

Her ser du en oversikt over hvilke valgfag du kan velge

Alpha-kurs
Arrangering
Dans
Friluftsliv
Gitar Besifring
Gospelband
Gospelkor
Gym
Hverdagspsykologi
Improvisasjon
Jazzteori
Jegerprøve
Kammerkor
Kirkeorgel
Låtskriving
Livelyd-produksjon
Loop-station Vokal
Lytting
Musikkhistorie
Musikklære
Opptaksprøvekurs
Piano Besifring
Prøvespill
Samspill
Skole for musikk og scene
Studioproduksjon
Teater
Tro og tvil
Troslære
Vokalgruppe

Her ser du eksempel på hvordan timeplanen ser ut