Jeg venner meg mer og mer til at starttaksten på taxier er fjorten kroner, og du får kjøpt tre-retters for tohundre spenn. Liker Kraków veldig godt. #vikenlivet #fhsliv