BYSCENA BEDEHUSET

En moderne scene i et gammelt ærverdig bygg. En av innlandets flotteste scener midt i Gjøvik sentrum, med høy teknisk standard og 45m² scene. Ideell bruk til konserter, pre-produksjoner, konferanser og møter.

 
 

Musikkfolkehøgskolen Viken overtok det gamle Bedehuset i sentrum av Gjøvik, høsten 2015 fra Normisjon. I dag er det renovert og blitt en av Gjøviks beste scener og holder en høy bransjestandard. Bygget består av en storsal med plass til ca. 250 stk. En lillesal med plass til ca. 50 stk. med tilgang på kjøkken og garderober. Det er også en kjellerstue med tilgang til et enkelt kjøkken. Her kan du leie til store og små arrangementer som konfirmasjoner - minnesamvær - møter - korøvelser osv.

Formålet med huset er å være en viktig tverrfaglig kulturarena for regionen. Vi ønsker å bidra til mening og fellesskap gjennom gode kulturopplevelser. Være en læringsarena for framtidige kultur entrepenører og utøvende kunstnere. Være en naturlig arena for barn, unge og familier for å møtes og utforske kunst og kultur.
 
 Vennligst kontakt oss på telefon
611 31 500
eller pr mail
post@musikkfolkehogskolen.no
for tilbud.