Her ligger skoleruta for året 2020/21


Merk: Vi tar forbehold om eventuelle endringer i skoleruta, etterhvert som korona-situasjonen utvikler seg.

 
 

Foreldredag 7.-8. mai avlyses

Skoleåret 20/21 går ugjenkallelig mot slutten, og vi ser tilbake på et år fult av gode opplevelser og minner, både for elevene og ansatte.
Det har vært et spesielt år med tanke på koronasituasjonen, men med god hjelp fra våre fantastiske elever
har vi heldigvis klart å komme oss igjennom uten noen form for smitte.

De gjeldende nasjonale retningslinjene lyder som følger:
«Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.».
Vi ser oss derfor nødt til å avlyse den oppsatte foreldrehelgen/hentehelgen fredag 7. og lørdag 8. mai,
og har kommet frem til følgende ordning for avhenting av elevenes personlige eiendeler:

- Det legges opp til henting av elever og bagasje i tidsrommet onsdag 12.5 kl. 14 til fredag 14.5. kl. 10.
- Det vil bli laget en «kø-ordning» ved ankomst til parkeringsplassen, for å sikre at ikke for mange personer oppholder seg på skolens område samtidig.
Beregne derfor god tid, i fall du må vente på tur.
- Elevene vil i nær fremtid måtte fylle ut et skjema som angir hvilke tidsrom de blir hentet.

Vi har forståelse for at denne endringen kan medføre utfordringer for noen av dere,
men i lys av de nasjonale retningslinjene og ønske om å sikre de siste dagene av skoleåret for elevene,
ser vi oss dessverre nødt til å gjøre denne endringen.

Dersom noen av dere ikke har anledning til å hente i det oppsatte tidsrommet, vil det være mulig å gjøre det på et senere tidspunkt, men innen 1.6.
I så tilfelle vil eiendelene lagres her på skolen, og dere avtaler individuelt med skolen om når dere kommer for å hente.

Vi ønsker dere gode vårdager frem til vi sees på Viken etter skoleslutt, og takker for godt samarbeid i året som har gått.