Informasjon om betaling av skoleåret

Skoleåret betales i ni terminer (august til og med april).
Første innbetaling på kr 13 000,- faktureres i sommer, med betalingsfrist 12. august. Faktura sendes ut fra oss ca 5. juli på den e-post adresse du har oppgitt, avsender er regnskap@musikkfolkehogskolen.no
Sjekk søppelposten om du ikke har mottatt faktura før du etterlyser den, da enkelte spamfiltre sender den i søppelpost første gang du mottar faktura fra vår mail adresse.
Vær vennlig å benytte kidnummer fra fakturaen ved innbetaling, slik at betalingen blir registret på rett person. Kontonummer på fakturaen er et annet enn det du betalte innmeldingspenger til.

Mer info om kostnadene for skoleåret finner du her på̊ hjemmesiden.
NB! Skolen koster mer en hva du får i studiestøtte fra Lånekassen. Dette må̊ du ha en plan for. For kommende skoleår er denne summen 18 030,- Maksimal støtte fra statens lånekasse er kr. 114.870 for skoleåret 21/22.

 
 

Her ligger skoleruta for året 2021/22


Merk: Vi tar forbehold om eventuelle endringer i skoleruta, etterhvert som korona-situasjonen utvikler seg.