Merk: Vi tar forbehold om eventuelle endringer i skoleruta, etterhvert som korona-situasjonen utvikler seg.

 
FØRSTE HALVÅR
Mandag 24. august
Første skoledag

Lørdag 5. september - foreldredag
Åpningsdag med foreldre/foresatte som kommer med
bagasjen din denne dagen.

Fredag 2. oktober
Høstferie 1. Skolen stenger

Søndag 11. oktober
Skolen åpner igjen kl 17:00

Mandag 10. november
Skoleturné

Lørdag 14. november
Eget program kommer

Søndag 15. november
Høstferie 2. Skolen stenger

Søndag 22. november
Skolen åpner igjen kl 17:00

Onsdag 16. desember
Julefrokost (obligatorisk) og avreise juleferie.
ANDRE HALVÅR

Søndag 3. januar
Skolen åpner igjen kl 17:00

Lørdag 16. januar
Nyttårsball

6. - 18. Februar
Alle elever reiser på utenlandstur
(vurderes i.h.t. UD’s reiseråd)

Fredag. 19. februar
Hjemreise til vinterferie

Søndag 28. februar
Tilbake fra vinterferie
Skolen åpner igjen kl 17:00

Mandag 15.mars - 20.mars
Vårturné

Onsdag 24. mars
Fest med påskevandering

Torsdag 25. mars
Påskefrokost (obligatorisk) og avreise påskeferie.
Skolen stenger kl 11:00

Tirsdag 6. april
Skolen åpner igjen kl 17:00 etter påskeferie

Mandag 26. april
Avslutningstur
Fredag 7.mai - 8. mai
Foreldrehelg

Onsdag 12. mai
Siste skoledag. Porten lukkes kl 13:00

Med forbehold om endringer