Info til 20/21-kullet

Vi har gleden av å ønsker dere hjertelig velkommen til første skoledag mandag 24. august kl 17.30.
(Det er ønskelig at elevene kommer mellom kl 12 - 17).

Mange har spurt oss om kommende skoleår vil gå som planlagt, og til det er svaret ja (så sant ikke COVID-19-situasjonen endrer seg drastisk).
Vi følger til enhver tid de retningslinjene vi får fra myndighetene, og planlegger oppstart som normalt.
Vi jobber med å utarbeide egne retningslinjer for smittevern inn mot neste skoleår, og vil komme med mer detaljert info når vi nærmer oss oppstart.

Fullstendig skolerute for skoleåret 20/21 vil bli lagt ut, så fort den er klar.