Kostnader

Her er kostnadene for skoleåret 2020 /2021.

 

Skolepenger for 2020 / 2021

">

Hva?

Pris:

Kost og losji
84 900,-
Felleskostnader
9 000,-
Personlig
hovedinstrumentundervisning
14 900,-
Turer
(to turer og to turnéer i Norge)
11 000 ,-
Studietur i utlandet
(rimeligste alternativ)
8 900,-
Innmeldingspenger 
(når du takker ja til plassen) 
2 900,- 
(refunderes ikke) 
SUM
(rimeligste alternativ) 
131 600,- 

Eventuelle tillegg 

 
Studietur utlandet
(dyreste alternativ) 
ca. 11 000,- 
(rimeligste tur er inkludert i skolepengene)
Nødvendige vaksiner 
Pris varierer 
Valgfag 
(omkostninger på noen av fagene)
Pris varierer 
Enkeltromstillegg 
10 450,- 
 
 
• Egne satser for linja Musikk Bo Fritid (trykk på teksten)
• Egne satser for Team Skjærgårds (trykk på teksten)
• Husk at elevene også trenger lommepenger i forbindelse med turer og turnéer.
• I utgangspunktet tildeles alle våre elever dobbeltrom (bortsett fra elevene ved linja Musikk Bo Fritid). Søkere som likevel ønsker å bo alene, kan bli innkalt til intervju. Vi vil da også be om legeerklæring.
 
 
Det er viktig å være klar over at første innbetaling til Musikkfolkehøgskolen Viken (kr 13 000,- med frist 15. august) er før første utbetaling fra Lånekassen, men at siste utbetaling fra Lånekassen skjer etter skoleårets slutt.
 
 


Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån fra
Lånekassen