Kostnader

Her er kostnadene for skoleåret 2022 /2023.

 

Skolepenger for 2022 / 2023

">

Hva?

Pris:

Kost og losji
88 800,-
Felleskostnader
10 900,-
Personlig
hovedinstrumentundervisning
16 200,-
Turer
(to turer og to turnéer i Norge)
11 300 ,-
Studietur i utlandet
(rimeligste alternativ)
9 800,-
Innmeldingspenger 
(når du takker ja til plassen) 
2 900,- 
(refunderes ikke) 
SUM
(rimeligste alternativ) 
139 900,- 

Eventuelle tillegg 

 
Tilleggslinje Friluftsliv/Idrett
ca. 1 500,-
Tilleggslinje Dans
ca. 1 000,-
Tilleggslinje Kunst
ca. 1 000,-
Studietur utlandet
(dyreste alternativ)
ca. 11 400,- 
(rimeligste tur er inkludert i skolepengene)
Nødvendige vaksiner
Pris varierer
Valgfag 
(omkostninger på noen av fagene)
Pris varierer
Enkeltromstillegg 
11 250,- 
 
 
• Egne satser for linja Musikk Bo Fritid (trykk på teksten)
• Husk at elevene også trenger lommepenger i forbindelse med turer og turnéer.
• I utgangspunktet tildeles alle våre elever dobbeltrom (bortsett fra elevene ved linja Musikk Bo Fritid). Søkere som likevel ønsker å bo alene, kan bli innkalt til intervju. Vi vil da også be om legeerklæring. Legeerklæring er derimot ikke en garanti for at søkeren vil få innvilget enerom.
 
 
Det er svært viktig å være klar over at skolen koster mer enn det eleven får i støtte fra Statens Lånekasse. For skoleåret 21/22 er merkostnaden ca 17 000,-, mens det ikke foreligger tall for 22/23 enda. Størrelsen på studielånet for kommende skoleår offentliggjøres av Lånekasse på våren. Det er svært viktig at eleven har en plan for å dekke samtlige kostnader for skoleåret før oppstart.
 
 
Det er viktig å være klar over at første innbetaling til Musikkfolkehøgskolen Viken
(kr 15 000,- med frist 10. august) er før første utbetaling fra Lånekassen, men at siste utbetaling fra Lånekassen skjer etter skoleårets slutt.
 
 


Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån fra
Lånekassen