Kostnader

Her er kostnadene for skoleåret 2023 /2024.

 

Skolepenger for 2023 / 2024

">

 

Hva?

Pris:

Kost og losji
93 900,-
Felleskostnader
11 500,-
Turer
(to turer og to turnéer i Norge)
11 300 ,-
Studietur i utlandet
(rimeligste alternativ)
10 300,-
Innmeldingspenger 
(når du takker ja til plassen)
2 900,- 
(refunderes ikke)
SUM
(rimeligste alternativ)
129 900,-

Eventuelle tillegg 

 
Personlig hovedinstrumentundervisning
16 200,-
Tilleggslinje Friluftsliv/Idrett
2 880,-
Tilleggslinje Studio
1 500,-
Tilleggslinje Kunst
1 500,-
Studietur utlandet
(dyreste alternativ)
ca. 12 500,- 
(rimeligste tur er inkludert i skolepengene)
Nødvendige vaksiner
Pris varierer
Valgfag 
(omkostninger på noen av fagene)
Pris varierer
Enkeltromstillegg 
12 800,- 

 

 
 
• Egne satser for linja Musikk Bo Fritid (trykk på teksten)
• Husk at elevene også trenger lommepenger i forbindelse med turer og turnéer.
• I utgangspunktet tildeles alle våre elever dobbeltrom (bortsett fra elevene ved linja Musikk Bo Fritid). Søkere som likevel ønsker å bo alene, kan bli innkalt til intervju. Vi vil da også be om legeerklæring. Legeerklæring er derimot ikke en garanti for at søkeren vil få innvilget enerom.
 
 
Det er svært viktig å være klar over at skolen koster mer enn det eleven får i støtte fra Statens Lånekasse. For skoleåret 23/24 er merkostnadenca 4 500,- (uten tilleggskostnader som hovedinstrument, enkeltrom, tilleggslinje etc). Det er svært viktig at eleven har en plan for å dekke samtlige kostnader for skoleåret før oppstart.
 
 
Det er viktig å være klar over at første innbetaling til Musikkfolkehøgskolen Viken
(kr 15 000,- med frist 10. august) er før første utbetaling fra Lånekassen, men at siste utbetaling fra Lånekassen skjer etter skoleårets slutt.
 
 


Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån fra
Lånekassen