LEDERTRENING

På LEDERTRENING utvikler du deg gjennom teamarbeid ved å vise initiativ og ta ansvar!

 
 

Et år på LEDERTRENING handler mye om teamarbeid. Gjennom relevant undervisning og rikelig med praksis vil du få utforsket ditt eget potensiale, både individuelt og som del av et team. Du vil delta i planlegging, og gjennomføring, av undervisningstimer, skoleturer, og turnéer. Både for enkeltelever, linjer og hele skolen.

Gjennom samarbeid med lærere, og personalet for øvrig, vil du lære mer om hvordan bedriften fungerer og få masse verdifull arbeidserfaring. I løpet av året vil dere, med god oppfølging fra lærerne, også få ansvaret for å planlegge, gjennomføre og avslutte en del ulike prosesser på egenhånd. Opptaket til linjen vil starte i februar, og vil innebære ett, eller flere, intervjuer.

Mer info kommer!
 
 
 
 

Utenlandsturer

I januar reiser alle elevene, på tvers av linjene, til Colombia, India, Moldova og Spania. På alle disse turene er vi tett på ungdommer fra andre kulturer. Vi jobber med musikk og teater sammen og får mange flotte opplevelser.
 

LÆRERE

HVA SIER TIDLIGERE ELEVER OM LEDERTRENING?