Ledige Stillinger

 
 

Her finner du en oversikt over ledige stillinger ved
Musikkfolkehøgskolen Viken


 

Folkehøgskolelærere i Musikk, Dans, Friluftsliv/Idrett

 
 

Arbeidsgiver: Musikkfolkehøgskolen Viken
Stillingstittel: Folkehøgskolelærer
Stillingsstørrelse: 50 - 100 %
Frist: Torsdag 02.04.2020
Ansettelsesform: Fast og engasjement


Musikkfolkehøgskolen søker etter ca. 4 utadvendte MUSIKERE


• Dyktige Relasjonsbyggere, Pedagoger og Musikere!
• Vil være en pådriver og bærer av Vikens helhetstilbud til musikkungdom
• Opplever at Jesus er glad i seg

Musikkfolkehøgskolen:

• Visjon: “Vi vil at alle på Viken skal oppdage mer av felleskapets, det kristne budskapet og musikkens mysterium og kraft”
• Gullfugl i norsk skolelandskap
• Musikken er både et mål og middel til å bygge sterke ryggrader og flinke musikere
• Alle studenter/elever må spille minst et instrument
• Relasjonsorienterte, faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
• Geografisk plassert i “den hvite by”, ved Mjøsas vakreste bredd
• Heldøgnsvirksomhet med ca. 35 ansatte i pedagogiske- og servicestillinger
• En kristen folkehøgskole med ca. 120 studenter/elever på seks + tre ulike linjer
• Bedriften er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Normisjon

Arbeidsoppgaver

FØLGENDE LINJER OG UNDERVISNINGSFELT må de 3-5 personene til sammen dekke:
• “SANG” og “INSTRUMENT”
• “LÅTSKRIVING” og “STUDIO”
• “FRILUFTSLIV/IDRETT” (sekundærlinje)
• “DANS” (sekundærlinje)
• Evt. hovedinstrument
• VALG- og FELLESFAG
• MILJØVAKTER (ettermiddag+kveld+natt - alle ukedager)
• TURER/TURNÉER
Musikkfolkehøgskolen er en undervisnings- og læringsarena døgnet rundt, minst 6 døgn i uka,
9 mnd. i året. Du skal sammen med alt personalet - ped i særdeleshet - aktivt bidra til det.
Og støtte studenten/eleven i å finne sin “X-faktor”.

Kvalifikasjoner

• Kan vise til gode resultater fra relasjonsarbeid, undervisning og som musiker
• Forståelse for folkehøgskolens egenart og mandat i samfunnet
Utdanningsnivå og retning:
• Ønskelig med høyere utdanning innen Musikk, Studio/Lyd og/eller Friluftsliv, Idrett, Dans

Personlige egenskaper

• Synlig folkehøgskolelærer som involverer seg, skaper engasjement og gir tillit i møte med studenter/elever og medarbeidere
• Undrende, empatisk, glad i mennesker, og deler aktivt dine kristne verdier
Annet om stillingen:
• Du må være en av “bærerne” i relasjons- og kulturbyggingen, og i ped-/musikk-miljøet
• Ta ansvar, også for dine medarbeidere, og samarbeidet i teamene du blir involvert i
• Det forventes at du er i stadig egenutvikling og delaktig i utvikling av hele virksomheten/tilbudet

Musikkfolkehøgskolen tilbyr

• En spennende og utviklende jobb i en verdistyrt kunstner- og kunnskapsvirksomhet, sammen med engasjerte medarbeidere
• 50 - 100 %, 3 - 5+ arbeidsdager i uken, alt etter sammensetting av stillingene
• Stillingene er både fast og engasjement
• Gode lønnsbetingelser, pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, er IA-bedrift
• Vi har noen leiligheter til disp.

Søknadsfrist torsdag 2. april 2020
• Tiltredelse 17. august 2020
• Spørsmål; inspektør Øyvind Ekse - oe@mfhsv.no eller rektor Svein Ruud - sr@mfhsv.no,
vi ringer deg tilbake om tjenlig
• Søknad med kontaktinfo, CV og referanser sendes post@musikkfolkehogskolen.no
• Den som ansettes, må arbeide i samsvar med lover og forskrifter, og virksomhetens verdi- og styringsdokument, og aktivt fremme dens visjoner, kjerneverdier og målsetting