Skip to main content

Tilleggslinja kunst er en linje som kan kombineres med en av de 4 musikklinjene. Tilleggslinja utgjør 6 timer i uka og passer for deg som ønsker å utforske din skaperglede i andre kunstarter ved siden av musikken.
Som elev på kunstlinja får du prøve deg i forskjellige teknikker, former, materialer og uttrykk. Med fantastisk utsikt utover Mjøsa kan du jobbe med ulike kunstformer i vårt Reflektorium. Du trenger ikke forhåndskunnskaper, bare nysgjerrighet og glede over å prøve ut ulike uttrykksmåter.
I løpet av året vil vi være innom følgende temaer og uttrykksmåter:
• Fargelære
• Materialelære
• Ulike uttrykksformer
• Tegning
• Maling
• Collage
• Keramikk
• Foto

Gjennom veiledning, oppgaver og refleksjon vil du lære mer om faget og det å uttrykke seg visuelt.

Merk at denne linja har en tilleggskostnad på 1500,-