Skip to main content

På LEDERTRENING utvikler du deg gjennom teamarbeid ved å vise initiativ og ta ansvar!

Et år på LEDERTRENING handler mye om teamarbeid. Gjennom relevant undervisning og rikelig med praksis vil du få utforsket ditt eget potensiale, både individuelt og som del av et team. Du vil delta i planlegging og gjennomføring av undervisningstimer, skoleturer, og turnéer.

Gjennom samarbeid med lærere og personalet for øvrig, vil du lære mer om hvordan bedriften fungerer og få masse verdifull arbeidserfaring. I løpet av året vil dere, med god oppfølging fra lærerne, også få ansvaret for å planlegge, gjennomføre og avslutte en del ulike prosjekter på egenhånd.

Merk: Denne linjen er en andreårs-linje. Opptaket til linjen vil starte i februar, og vil innebære ett eller flere intervjuer.

Hils på lærerne

Øydis Ruud

Øydis har relativt lang fartstid i folkehøgskolen, sin unge alder tatt i betraktning. Hun har jobbet på Viken siden 2009.

Utenlandsturer

I januar reiser alle elevene, på tvers av linjene, til Colombia, India, Kenya eller på Eurorail. På alle disse turene er vi tett på ungdommer fra andre kulturer. Vi jobber med musikk og teater sammen og får mange flotte opplevelser.