I MBF-timene får du tilrettelagt oppfølging, samtidig som det forventes at du står på egne ben. Vi spiller i band, reiser på actionfylte og hyggelige dagsturer, lager mat, har individuelle samtaler og boligtimer, og backer hverandre opp slik at vi sammen kan nå nye høyder

 
 


Et år på Musikk Bo Fritid-linja gir deg utviklingsmuligheter gjennom individuell tilrettelegging og trygge rammer. Med utgangspunkt i den enkeltes muligheter og ressurser, legger vi til rette for musikalsk utfoldelse med samspill i fokus. Erfaring i å være en aktiv del av et større fellesskap står sentralt, og mulighetene for å øke både selvinnsikten og selvaktelsen din er gode. Du vil få en god forberedelse til voksenlivet gjennom opplæring i praktiske ferdigheter som trengs når man skal bo for seg selv. Eksempler på dette er vasking av klær, matlaging og renhold. I samspill-timene, óg i hovedinstrument-timene, kan du jobbe med egne og andres låter som du etterpå kan vises fram på en av Vikens mange scener.


Viken er en skapende skole hvor egenprodusert materiale blir prioritert, og hvor vi har fokus på formidling og særpreg. For alle elevene på Viken, og for deg på Musikk Bo Fritid, legges det opp til ett godt samarbeid med de andre linjene på skolen. Det kan dreie seg om alt fra å arrangere, og spille inn egne låter, til å gjennomføre store produksjoner både på scenen og i studio. Ett av mange høydepunkter i skoleåret er vår-turnéen hvor vi, sammen med medelever fra ulike linjer, planlegger og gjennomfører vår egen turné.


Som elev på Musikk Bo Fritid må du søke om støtte fra ditt lokale NAV-kontor, eventuelt fra Fylkeskommunen. Elevene på Musikk Bo Fritid har ofte gått på tilrettelagte linjer tidligere, men ønsker nå mer spillerom. På Musikk Bo Fritid får du individuell oppfølging, samtidig som du har alle muligheter til å bli del av det store fellesskapet gjennom fellesfag, valgfag, internatliv, turer, konserter osv. Eksempler på utfordringer elever på Musikk Bo Fritid kan ha, er Asberger eller nonverbale lærevansker. Ta kontakt med oss dersom du vurderer å søke på Musikk Bo Fritid. Du kan søke allerede fra 1. oktober.


Linjetiden utgjør ca 17 timer i uka. Resten av timeplanen din settes sammen av hovedinstrument, valgfag og fellesfag!

 

Lærerne

Hva sier tidligere elever?

 

Utenlandsturer

I januar reiser alle elevene, på tvers av linjene, til Colombia, India, Moldova og Spania. På alle disse turene er vi tett på ungdommer fra andre kulturer. Vi jobber med musikk og teater sammen og får mange flotte opplevelser.