På Musikkfolkehøgskolen Viken får du mulighet til å sette sammen din egen hverdag ved å kombinere Fellesfag, Linjer, Modul(linje 2), Hovedinstrument og Valgfag. Folkehøgskoleåret varer i ni måneder fra midten av august til midten av mai.

 
 

Fellesfag

Fellesfagene er fag som vi mener er så viktige at alle må ha de. Dette er alt fra seminarer med aktuelle musikere til skolekor og vasketimer. Som elev på Viken blir du del av et lite samfunn, og for mange er året på folkehøgskole første gang man bor for seg selv. Dette er noe vi bruker tid på gjennom hele året blant annet med allmøter og internatsamlinger.


Linjer og hovedinstrument

Informasjon om linjene er nærmere beskrevet under linjesidene. I tillegg får du som elev på Viken hovedinstrumenttimer med en dyktig utøvende musiker.

 
 


Tilleggslinjer

Hos oss kan du kombinere flere linjer og teste ut nye ting. Vi har derfor noe vi kaller tilleggslinjer, en tilleggslinje velger du sammen med en av musikklinjene. Vi ønsker at du som elev skal kunne sy sammen din egen timeplan slik at du kan teste ut og utvikle deg på mange områder.

Linjetiden på musikklinjene utgjør 9 timer i uka og tilleggslinjen du eventuelt velger utgjør 6 timer. Man må ikke velge en tilleggs linje.


· Dans
· Friluftsliv/Idrett
· Kunst

 
 

Valgfag

I tillegg til timer på linjen har du muligheten til å velge mellom mange spennende valgfag. Her kan du fylle opp uken din med mange musikkrelaterte fag som for eksempel besifring, musikkteori og livelyd. Eller andre valgfag som jegerprøvekurs, hverdagspsykologi og friluftsliv.


Her ser du en oversikt over hvilke valgfag du kan velge

Alpha kurs

Arrangering

Dans

Friluftsliv

Gitar Besifring

Gym

Hverdagspsykolog

Jazzteori - Improvisasjon

Jegerprøve

Kirkeorgel

Konsertproduksjon

Låtskriving

Loop-station Vokal

Musikk og Scene

Musikklære

Opptaksprøvekurs

Piano Besifring

Soul Children

Studioproduksjon

Teater


Her ser du eksempel på hvordan timeplanen ser ut