Skip to main content

OM SKOLEN


Her finner du informasjon om skolen

På Musikkfolkehøgskolen Viken legger vi til rette for at elevene skal kunne jobbe med sin egen utvikling i et musikalsk fellesskap. Respons og anerkjennelse står sentralt, musikken er både et mål og et middel. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes musikalske kompetansenivå og har det gøy med musikken. Gjennom ca 100 musikkopptredener i løpet av skoleåret, får du mulighet til å utfolde deg og høste verdifull erfaring som musiker.

Vi skaper møteplasser ikke bare for musikk, men også for diskusjon, tro og tvil, refleksjon og undring. Vi som jobber på Viken står for noen verdier, og vi tenker at respekt, toleranse og sannhet ikke er motpoler. Vi tenker at relasjonsbygging er alfa og omega, og ønsker å kunne gi elevene ei “gigantisk bøtte” med kjærlighet. Fellesskapet på Viken vil utfordre deg på; Hvem er du, hvem vil du være, hva vil du stå for? Hva vil du med musikken din?

Musikkfolkehøgskolen Viken ble grunnlagt som folkehøgskole i 1901 under navnet Oplandenes kristelige ungdomsskole for så å bli hetende Viken folkehøgskole. Siden 1988 har navnet på skolen vært Musikkfolkehøgskolen Viken. Vikens mål og kjerneverdier er forankret i et kristent verdigrunnlag. Viken er en selveid stiftelse, der styremedlemmene er valgt av Normisjon Region Oppland.

Viken ligger vakkert til på Gjøvik ved vannkanten av Mjøsa. Moderne og flotte lokaler som kan huse ca. 125 elever. Skolen har elever fra hele landet samt noen fra samarbeidsland. Snittalderen på elevene er 19-20 år.