Skip to main content

Byscena Bedehuset

En moderne scene i et gammelt ærverdig bygg. En av innlandets flotteste scener midt i Gjøvik sentrum, med høy teknisk standard og 45m² scene. Ideell bruk til konserter, pre-produksjoner, konferanser og møter.

Musikkfolkehøgskolen Viken overtok det gamle Bedehuset i sentrum av Gjøvik, høsten 2015 fra Normisjon. I dag er det renovert og blitt en av Gjøviks beste scener og holder en høy bransjestandard. Bygget består av en storsal med plass til 200. Tilgang på kjøkken og garderober. Her kan du leie til store og små arrangementer som konserter – konfirmasjoner – minnesamvær – møter – korøvelser osv.

Formålet med huset er å være en viktig tverrfaglig kulturarena for regionen. Vi ønsker å bidra til mening og fellesskap gjennom gode kulturopplevelser. Være en læringsarena for framtidige kultur entrepenører og utøvende kunstnere. Være en naturlig arena for barn, unge og familier for å møtes og utforske kunst og kultur.