Skip to main content

Kostnader

Her er kostnader for skoleåret 2024/2025

Du kan søke om lån inntil 137 907 kr fra Statens lånekasse

PS: 40% av lånet blir omgjort til stipend når du får godkjent folkehøgskoleåret ditt!

Kost og losji

100 500,-

Felleskostnader

12 200,-

Turer
(to turer og to turnéer i Norge)

12 100,-

Studietur i utlandet
(rimeligste alternativ)

11 000,-

Innmeldingspenger
(når du melder deg inn – refunderes ikke)

2 900,-

SUM
(rimeligste alternativ)

138 700,-

Eventuelle tillegg

Personlig hovedinstrumentundervisning

16 200,-

Tilleggslinje Friluftsliv/Idrett

3 900,-

Tilleggslinje Studio

1 500,-

Tilleggslinje Kunst

1 500,-

Studietur til utlandet
(anslag dyrere turer, avhenger av reisemål.
forbehold for prisstigning, rimeligste tur er inkludert i skolepengene)

ca. 13 500
– 14 500,-

Nødvendige vaksiner

Pris varierer

Valgfag
(omkostninger på noen av fagene)

Pris varierer

Enkeltromstillegg

13 500,-

  • Egne satser for linje Musikk Bo Fritid.
  • Husk at elevene også trenger lommepenger i forbindelse med turer og turnéer.
  • I utgangspunktet tildeles alle våre elever dobbeltrom (bortsett fra elever ved linja Musikk Bo Fritid). Søkere som likevel ønsker å bo alene, kan bli kalt inn til intervju. Vi vil da også be om legeerklæring. Legeerklæring er derimot ingen garanti for at søkeren vil få innvilget enerom.
Tilleggsinfo for linja Musikk Bo Fritid

For linja Musikk Bo Fritid kommer det ekstra kostnader til ekstra ressurser og enerom i tillegg. Eleven med foresatte er ansvarlig for å søke NAV om midler til dekning av dette. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Studiestøtten fra lånekassen er kr 137.907,- for skoleåret 2024/2025. 60% av denne summen er lån, 40% er lån som blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på skolen.

Studiestøtten tilsvarer så og si total skolekostnad på kr 138.700,- I tillegg kommer tilleggskostnader som hovedinstrument, enkeltrom, tilleggslinje etc. Det er viktig at eleven har en plan for å dekke samtlige kostnader for skoleåret før oppstart.

Det er viktig å være klar over at første innbetaling til Musikkfolkehøgskolen Viken (kr 11 146,- med frist 10. august) er FØR første utbetaling fra Lånekassen, men at siste utbetaling fra Lånekassen skjer ETTER skoleårets slutt.

Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån fra Statens lånekasse